Senter for stamming og løpsk tale tilbyr telehelse til alle våre eksisterende klienter og nye klienter.

 

Hva er telehelse?

Telehelse er en alternativ samhandlingsplattform mellom behandler (logoped) og klient der behandlingen foregår ved hjelp av videoverføringstjenester. Det har inntil nylig vært et krav om at behandling må skje ved fysisk tilstedeværelse for at klienten skulle få dekt utgiftene av Helfo. Nå har Hdir og Helfo åpnet opp for at vi kan bruke ulike digitale plattformer, eller digitale rom, for å gjennomføre logopedbehandling frem til 01.09.2020.

 
Hvordan fungerer behandlingen med telehelse?

Du vil motta en direkte link av oss som går til videodelingsplattformen Confrere, som er godkjent av Hdir med tanke på sikkerhet og personvern. Det følgende er viktig:

  • At du er i et stille rom

  • At du har bra dekning/hastighet på internett

  • At du har en fungerende mikrofon og høytaler (headset kan kombinere dette)

  • At du har et fungerende webkamera

Ved hjelp av linken du får av oss per e-post vil Confrere ta deg gjennom en test av mikrofon, høytaler og video. 

 

Våre logopeder har gjennomført flere kurs i telehelse og logopedbehandling for å sikre deg et like godt tilbud som før og jobber kontinuerlig med å forbedre egne tjenester.

Behandling av barnehagebarn som stammer:

Forskning har vist at telebehandling av barnehagebarn som stammer ved bruk av Lidcombe programmet er sammenlignbart med fysiske møter, både i tid og resultat (Bridgeman, Onslow, O’Brian, Jones & Block, 2016). Andre behandlingsmetoder slik som Palin PCI og Mini-KIDS er ikke undersøkt på samme måte enda. PCI består av videoveiledning av interaksjonen mellom foreldre og barn, noe som også er gjennomførbart over nett ved samtykke slik at man kan gjøre opptak av skjermen og vise dette i etterkant ved delt skjerm. Mini-KIDS er en direkte behandlingstilnærming som er enklere å gjøre fysisk, men her er det aktivitet, fantasi og teknologi som setter begrensninger.

 

Skolebarn, ungdom og voksne som stammer:

Flere spesifikke program og integrerte tilnærmingsmetoder som vi benytter i dag er tilpasningsdyktig når det kommer til telehelse. Gjennom samtale, spill og andre aktiviteter kan logopedbehandling fortsette mye på samme måte som før. Skjermdeling og programmer for samhandling gjør at logoped og klient kan jobbe sammen på tvers av plattformer.

Ønsker du å logopedhjelp for deg selv eller ditt barn?

Senter for stamming og løpsk tale har kapasitet til å ta i mot flere klienter. Følgende vilkår gjelder:

  1. Kommunen må gi avslag (muntlig eller skriftlig) til at du eller ditt barn behøver logopedhjelp etter opplæringsloven/barnehageloven. De kan ikke begrunne dette med kapasitet.

  2. Fastlegen må skrive en henvisning til logoped med diagnosekode P10 Stamming eller P10 Løpsk tale

  3. Ta kontakt, så kan vi sette opp første videokonsultasjon. Helfo dekker behandling fra datoen for legehenvisningen.

  4. Send inn henvisningen til Helfo per brev. 

 

Det er foreløpig åpnet opp for Telehelse i en begrenset periode frem til 01.09.2020. Dette kan bety at behandling ikke blir dekt av Helfo hos oss etter 01.09.2020 om det ikke er mulig for deg eller ditt barn å komme til et av våre kontor etter 01.09.2020. Vi håper at Hdir og Helfo vil åpne opp for videre bruk av telehelse. 

 

Telehelse og personvern

Senter for stamming og løpsk tale følger føringene til Hdir om sikkerhet og personvern. Vi benytter oss av systemet Confrere, som er en sikker tilbyder av telehelse som ivaretar personvern etter «Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren» (link til https://ehelse.no/normen). Confrere er anbefalt og godkjent av Hdir. Vi som behandlere er pliktig å sørge for å følge de nyeste føringene og ikke benytte oss av programvare eller tjenester som ikke følger disse normene.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon