Tekniske hjelpemidler ved taleflytvansker

Det finnes enkelte tekniske hjelpemidler for å avhjelpe taleflytvansker. Vi kan være behjelpelige i anskaffelses- og oppfølgingsprosessen knyttet til dette. Vi bruker det imidlertid i begrenset grad. Det er viktig at du som klient er klar over hva du kan forvente og hva du ikke kan forvente av tekniske hjelpemidler.

Tekniske hjelpemidler krever også trening

Bruk av et teknisk hjelpemidler krever trening for at bruken skal bli vellykket. Det er ikke så enkelt som å ta i bruk et hjelpemiddel og oppleve varig bedring. Trening kreves for at apparatet skal ha vedvarende effekt.

Tekniske hjelpemidler bør kombineres med logopedbehandling 

Et teknisk hjelpemiddel kan gjøre bruken av ulike taleteknikker lettere, men kan også hjelpe til i etableringen av slike. Tekniske hjelpemidler bør kombineres med logopedbehandling.

Delayed Auditoruy Feedback (DAF)

DAF har lenge vært i bruk for å avhjelpe stamming og til dels løpsk tale. Apparatet har stadig blitt mer og mer funksjonelt og er i dag på størrelse med et høreapparat som plasseres bak det ene øret. Apparatet gjør at lyden forsinkes. Man hører følgelig seg selv med en forsinkelse. Effekten er at talehastigheten senkes og stamming minsker. Du kan laste ned gratis DAF på både Android og IOS (til telefon) for å undersøke om dette kan være potensielt nyttig for deg.

Frequency Altering Feedback (FAF)

FAF kommer gjerne i kombinasjon med DAF og innebærer at du hører din egen stemme enten lysere eller mørkere. Dette spiller på den såkalte "kor-effekten" der vi ikke stammer når vi snakker i kor.

Bruk av tekniske hjelpemidler i behandling

Særlig DAF kan være et nyttig element i behandling ved etablering av diverse taleteknikker. Vår erfaring tilsier at det også kan være nyttig i arbeid med barnehagebarn. 

Transcranial direct Current Stimulation (TdCS)

TdCS innebærer å sende en elektrisk strøm over utvalgte områder i hjernen for å øke aktivering i disse områdene. Det er gjort en forskningsstudie på dette som viste interessante resultater. TdCS ble da benyttet samtidig som innlæring og bruk av spesifikke flytfremmende teknikker/effekter. Dette er således et treningsverktøy og ikke et hjelpemiddel. Ikke evidensbasert behandling.

Nevrofeedback

Nevrofeedback handler om å trene hjernens funksjon ved å observere dens aktivering (hjernebølger). Nevrofeedback er mye brukt i behandling av en rekke vansker, men foreløpig foreligger det ikke evidens som tilsier at dette er effektivt i behandling av stamming og løpsk tale.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon