© 2017 av Senter for stamming og løpsk tale

wix.com

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon

Stamming og andre sammenfallende vansker

Utviklingsforstyrrelser

Stamming har en høyere forekomst hos personer med ulike syndromer. Ett eksempel på dette kan være Down syndrom. 

Behandling vil i stor grad være lik som den vi gir forøvrig, men kan trenge ekstra justeringer. Vår kliniske erfaring er at hvorvidt behandlingen er effektiv vil variere mye fra person til person. Man bør ikke avskrive behandling kun fordi personen har en større utviklingsmessig vanske da stamming fortsatt kan være et kommunikativt hinder for vedkommende. Det vil være fornuftig med utprøvende behandling for å undersøke hvor god respons behandling kan tenkes å ha. 

Det kan også være et alternativ med tekniske hjelpemidler. Se mer HER

ADHD

Barn med ADHD har en større forekomst av stamming (som gruppe). Det er usikkert hvilken effekt ADHD-medisinering vil ha på stammingen. Stammebehandlingen vil for disse barna i stor grad være lik den som barn uten ADHD mottar. Det vil imidlertid være behov for tilpasninger. 

Kontakt

Romerike-Oslo-Asker

post@stammesenter.no