Stamming hos ungdom og voksne

Som ungdom eller voksen har man kanskje tilegnet seg strategier for å skjule stammingen, altså at man er en «skjult stammer». Kanskje bytter man ord, formuleringer eller unngår visse situasjoner helt. Mange har også en følelse av «forventning» om stamming, hvor man føler at musklene begynner å spenne seg og at et stammeøyeblikk er underveis. Enkelte ord kan man også forvente å stamme på før man i det hele tatt er i ferd med å si dem. Her spiller læringsteori en stor rolle. Har du opplevd å stamme på et ord eller lyd tidligere, øker sannsynligheten for at dette skjer igjen, nettopp fordi du begynner å forvente det. Forventning utløser i sin tur fysiske følger i kroppen, hvilket igjen leder til at man muligens stammer på ordet.

Jeg er en ungdom / voksen som stammer, hva kan en logoped hjelpe meg med?

En logoped kan hjelpe deg med å oppnå kontrollert taleflyt, det vil si at du kan øke taleflyten din. Logopeden vil også kunne hjelpe deg med å lære mer om hvordan virker inn på dine automatiske reaksjonsmønstre og hvordan du kan forholde deg til stammingen på en mer hensiktsmessig måte. Muligens vil også din spontane flyt kunne påvirkes. Prosessen må skreddersys den enkelte klient og det er derfor vanskelig å si noe konkret om tilnærming.

Jeg har gått til logoped før. Har det noen effekt å begynne igjen?

Det er stor forskjell på logopeder og deres kunnskap om stamming. At du har gått hos logoped tidligere betyr derfor ikke at du ikke vil ha noe videre utbytte av logopedbehandling. Det kan lønne seg å være selektiv til hvilken logoped du tror best kan hjelpe deg.

 

Det kan være ganske stor forskjell på å jobbe med førskolebarn, skolebarn, ungdom om voksne. Om du gikk til logoped tidligere, men fortsatt ser stammingen som et hinder for deg, kan det være verdt å gjøre et nytt forsøk. Om du er usikker bør du også være litt kritisk til hvilken logoped du velger. Forhør deg om logopedens tanker rundt stammebehandling. Om de utelukkende viser til taleteknikker bør du kanskje forhøre deg med noen andre. Det er en behagelig tanke at så fort du lærer taleteknikker så vil det hjelpe, og for noen vil det kanskje være tilfellet. Men erfaringsmessig kommer du også til å trenge hjelp til å begynne å bruke dem i situasjoner du ser det som ønskelig, og samtidig kunne justere grad av taleteknikk. Stamming er ofte en svært sammensatt vanske og en logoped som har et blikk for dette vil være en fordel for deg. 

Kontakt oss gjerne på post@stammesenter.no eller besøk vår kontaktside for mer informasjon. 

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon