Stamming i barnehagealder

 

Hos de fleste begynner stammingen i barnehagealder, 2-5 års alder. Den kan begynne gradvis og mykt for deretter å øke i frekvens og alvorlighet. Eller den kan begynne brått og kraftig. Sistnevnte scenario kan virke noe mer alvorlig, men disse barna har ikke noen dårligere prognose i forhold til de som begynner mykt og gradvis.

Brudd i taleflyten er normalt. Faktisk er prevalensen på mellom 8-10 prosent, og noen nevner også en høyere prosent. I barnehagealder, når språkutviklingen er på sitt mest intensive, kan dette overbelaste barnets motoriske system i en periode, før språkutviklingen stabiliserer seg og nervesystemet modnes. Noen barn kan også ha en ulikhet i ekspressive og reseptive språkferdigheter, for eksempel ved at de har mer språk «inni seg» enn de klarer å uttrykke, eller at de ofte leter etter ord og formuleringer

Normal ikke-flyt kan eksempelvis være få repetisjoner av hele ord eller fraser, omskrivinger eller revideringer. Barnet virker lite brydd og har ingen negative følelser eller holdninger til dette.

Når bruddene får karakter av å være stamming (stuttering-like disfluencies, SLD) er det snakk om repetisjon av enkeltlyd eller stavelse, forlengelse av en lyd eller en blokkering i strupe eller hals. Ved høy frekvens, kanskje også kombinert med endring i stemmestyrke, kan også helordsrepetisjoner betegnes som SLD.

Stammingen kan variere

 

Barnets taleflytbrudd kan variere periodevis. Dette kan være frustrerende for foreldrene. At stammingen kan variere mye i mengde betyr ikke at man bør avvente å søke hjelp.

Søk hjelp

Ikke vent og se. Stammingen har en tendens til å utvikle seg med økende alder. Om barnet begynner å utvikle negative følelser og tanker om stammingen, vil stammingen kunne bli hardere og mer manifestert. Da er også sjansen større for at barnet vil utvikle vedvarende stamming. Barn har også en tendens til å merke foreldrenes bekymring.

Kontakt oss gjerne på post@stammesenter.no eller besøk vår kontaktside for mer informasjon knyttet til behandling av stamming hos barnehagebarn.

Kontakt oss gjerne på post@stammesenter.no eller besøk vår kontaktside for mer informasjon. 

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon