Flesteparten av barn som stammer slutter uten logopedbehandling. Å ikke gi hjelp til de barna som faktisk trenger det kan imidlertid være med på å skape et livslangt problem.

Barnehagealder

Late onset stuttering er som regel forbundet med sent forekommende nevrologisk skade eller som bivirkning av medisiner. Et lite fåtall personer kan også begynne å stamme etter traumatiske hendelser eller en langvarig uheldig livssituasjon.

Ervervet stamming

Når vi behandler barn i skolealder som stammer vil stammingen mest sannsynlig fortsette livet ut. Behandling går dermed ut på at stammingen ikke skal påvirke kommunikasjon og barnets utfoldelse i negativ retning.

Skolebarn og voksne

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon