Skjult stamming

En rekke personer som stammer kan ha en spesifikk angst for å avsløre stammingen sin for omverdenen. Negative opplevelser der en har opplevd latterliggjøring eller negativ vurdering kan bidra til utvikling av sikkerhetsstrategier som skal beskytte en mot negative reaksjoner på stamming. Disse mestringsstrategiene er preget av mye angst og uro knyttet til stamming.

Sikkerhetsstrategier / Tryggingsatferd

Sikkerhetsstrategier eller tryggingsstrategier er strategier som skal beskytte deg. Dette er strategier du har laget på bakgrunn av en mer eller mindre konkret frykt. Strategiene skal beskytte deg mot at frykten blir reell. 

Katastrofetankenes innhold forteller noe om hvilke konsekvenser det vil være av at andre oppfatter deg som en person som stammer. Katastrofetankene er negative automatiske tanker. Disse tankene kommer lynraskt og er ofte formulert som hvis jeg stammer nå så..... Disse katastrofetankene starter så kroppens angstprogram. 

Sikkerhetsstrategiene er utviklet for å unngå at katastrofetankene blir reelle. For personer som skjuler stammingen sin kan noen eksempler være:

  • Bytter ord

  • Går tilbake i setningen for å prøve på nytt

  • Omformulerer setninger

  • Hjelpelyder

  • Later som at man tenker, leter etter ord

  • Ulike kroppslige strategier, som for eksempel å tappe med fingrene

  • Unngå verbal kommunikasjon

Angstprogrammet

Angst er en medfødt mekanisme. Den er utviklet for å beskytte oss mot fare. Angsten er helt nødvendig for vår overlevelse. Det er den som beskytter oss mot farlige situasjoner, for eksempel i trafikken. 

Angstfunksjonen er lokalisert til et område i hjernen kalt amygdala. Amygdala aktiveres når den opplever en trusselsituasjon. Når amygdala aktiveres vil den sende et signal til binyrene. Binyrene vil i sin tur skille ut adrenalin. 

Adrenalinet setter kroppen i alarmberedskap. Den øker puls og oksygenopptak. Den spenner muskler for å kunne reagere raskt. 

Angst er helt normalt, men blir et problem når amygdala reagerer på ting som egentlig ikke truer oss. 

Når stamming oppleves som en trussel

Mennesker er sosiale vesener. Det er viktig, faktisk helt nødvendig, for oss å passe inn. Således kan amygdala reagere på stamming som en trussel. Muligheten for å stamme oppfattes som en trussel. Konsekvensen er at angstprogrammet starter. For å redusere angsten tyr vi til sikkerhetsstrategier for å beskytte oss mot katastrofetankene. Ved å for eksempel bytte ut ordet vi frykter, reduseres angsten og vi klarer å utgi oss som "normale". 

Sikkerhetsstrategier vedlikeholder angsten

Flere kan tenke at å unngå stamming er en god løsning. Dessverre er det ikke det. Når man unngår stamming benytter man et personlig reportoar av sikkerhetsstrategier. På et punkt blir vi avhengige av disse sikkerhetsstrategiene. Vi begynner å tro at de er helt nødvendige for at katastrofetankene ikke skal bli reelle. Slik styrker faktisk bruken av sikkerhetsstrategiene troen på katastrofetankene. Dette betyr ikke at strategier for å unngå stamming nødvendigvis trenger å være basert på angst. Problemet oppstår primært når vi blir avhengige av å bruke disse strategiene for å ikke vise andre at vi stammer.

Har personer med skjult stamming sosial angst?

Det er en høyere forekomst av sosial angst blant personer som stammer. Sosial angst eller sosial fobi er kjennetegnet av frykten for å bli negativt vurdert av andre. Klinisk erfaring har vist oss at personer som stammer kan være engstelige for å bli vurdert negativt som følge av stammingen, men ikke opplever dette i andre sosiale sammenhenger. Angsten er således ofte spesifikt rettet mot stamming.

Å lage en rolle - og hvordan komme ut av den

Personer som skjuler stammingen sin lager seg en rolle som "normal". Alt som truer denne rollen, altså situasjoner som kan "avsløre deg", vil starte angstprogrammet. En del personer som skjuler stammingen sin vil kunne tilpasse livsvalg og livsførsel etter dette, eksempelvis ved å velge vekk bestemte yrker og liknende. 

Å komme ut av en rolle man har bygget opp over lang tid er absolutt ikke lett. Du må antakelig lage en for/imot-liste. Hvilke argumenter taler for å slutte å skjule stammingen din? Hvilke argumenter taler mot? Motivasjon er viktig. Om du ikke har motivasjon vil det antakelig være for mye arbeid å skulle bryte ut av den innarbeidede rollen. Allikevel kan det være måter å skape denne motivasjonen på. 

Når du først har valgt at du ønsker å gjøre noe med situasjonen din er hovedmålet at angsten for stamming skal reduseres og minimeres til et slikt punkt at den ikke hindrer deg i å gjøre det du ønsker i livet. Vi vil kombinere stammebehandlingens fokus på teknikkmestring med kognitiv terapi. . 

Teknikker kan være negativt

Det virker logisk å oppsøke en logoped som kan hjelpe deg med å bruke en rekke taleteknikker for å ikke stamme. Problemet med dette er at dersom det foreligger en angst for å avsløre deg som "en som stammer" for andre, vil teknikker virke som sikkerhetsstrategier. Teknikkene vil således ikke redusere angsten, men vedlikeholde den. Teknikker kan imidlertid være hensiktsmessig for å skape en selvtillit knyttet til kommunikasjon og mange trenger å jobbe med dette før de går videre til å jobbe med angstreduksjon. 

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon