Hvordan tror personer som stammer at andre reagerer på ikke-flytende talemønstre?

March 24, 2017

Gjennomgang av forskningsartikkel

 

 

Angsten for det ukjente

 

Studier har vist at personer som stammer kan bekymre seg over hvilke reaksjoner andre kan ha på stammingen. De kan skjule stammingen for å unngå å bli vurdert negativt. Denne situasjonen kan være tydelig påvirket av angst. Sosial angst handler om frykten for å bli vurdert negativt av andre (de aller fleste av oss opplever dette i bestemte situasjoner). Dette skal ikke forveksles med sosial fobi som innebærer sterke fysiske reaksjoner i mer generelle sosiale situasjoner. Angstfulle situasjoner kjennetegnes av negative tanke- og resonneringsmønstre og atferdsreaksjoner som unngåelse. Man kan også kjenne fysiske reaksjoner som at musklene strammer seg og liknende.

 

 

Stamming må for all del unngås, hvis ikke…

 

For personer som stammer kan stamming være noe som for all del bør unngås. Men forskning har ikke nødvendigvis sagt så mye om hvorfor personer som stammer føler behovet for å unngå stamming. Hvilke reaksjoner forsøker de å unngå? De kan muligens tenke at en lytter som hører og ser dem stamme, vurderer dem som mindre intelligente og kanskje spesielt nervøse. De kan kanskje også forsøke å forhindre situasjoner som mobbing og forskjellsbehandling.

 

Annen forskning har vist at voksne som stammer har en tendens til å rapportere om at de har svakere kommunikativ evne enn andre. En forskningsartikkel viste også at personer som stammer i mindre grad tok initiativ til kommunikasjon med andre. Spesifikke fryktede konsekvenser av stamming var å bli oppfattet som mindre intelligent eller uforståelige.

Personer som bruker et forlenget talemønster opplevde å ha utfordringer med å uttrykke personligheten sin og kommunisere følelser.

 

Det kan imidlertid være stor forskjell i hvordan personer som stammer tror de vil bli møtt av lyttere og hvordan lyttere faktisk oppfatter dem. Noe forskning er imidlertid gjort på stereotyper av personer som stammer. En forskningsartikkel fra 2007 oppsummerte typiske stereotypier av personer som stammer som:

-       Sjenerte

-       Usikre

-       Reserverte

-       Introverte

-       Stille

-       Nervøse

-       Anspente

-       Redde

 

 

Denne forskningen ble strengt tatt ikke gjort som stereotyper, men ved å vise forsøkspersoner videoer av personer som stammer. En annen studie viste at dette korrelerte med mengde stamming. I en annen studie fant forskerne imidlertid resultater som tilsa at verbal unngåelsesatferd ble mer negativt vurdert enn den fysiske stammingen i seg selv. Her ble det ikke funnet noen forskjell mellom stamming og forlenget tale. Altså vil måte å snakke på influere på lytterens oppfattelse av personens emosjonelle og verbale kompetanse. Man vet imidlertid ikke om lytteres oppfattelse varierer avhengig av om de hører stamming eller forlenget tale. Muligens er det å lære å forvente bedre reaksjoner fra lytterne en del av flytskapende behandling. Man har faktisk ikke klart å konkludere med hvorvidt forlenget, stammefri tale skaper bedre vurderinger hos lytterne. Antagelig gjør det ikke det.

 

Folks kunnskap påvirker hvordan de oppfatter de som stammer

 

Om folk fikk vite at årsaken til stamming var psykologisk, viste de mer stigmatiserende reaksjoner enn om de ble fortalt at årsaken var nevrologisk. Ut fra dette kan der tenkes at personer som bruker flytskapende teknikker (merk: forlenget tale) forventer mer positive reaksjoner fordi at de antar de skjuler stammingen.

 

Ta et steg ut fra forskningsartikkelen: Sett i lys av dette, tenk så stor urett for eksempel hypnotisører gjør mot personer som stammer!

 

 STUDIEN AV TILING OG WOLFF VON GUDENBERG, 2011

 

Følgende studie tar for seg:

·       Hvilke oppfatninger tror personer som stammer at lyttere har av flytende tale, stamming, forlenget talemønster, nølende tale og stamming kombinert med nølende tale?

·       Hvilke reaksjoner er fryktet?

 

 

Forlenget tale og stamming blir vurdert bedre enn et nølende talemønster

 

Resultatene viste at personer som stammer vurderer flytende tale til å få de mest positive lytterreaksjonene, mens nølende tale skaper de dårligste oppfatningene hos lytteren. Personer som hadde gjennomgått behandling i form av flytskapende behandling, forventet at et forlenget talemønster skulle bli bedre mottatt enn stamming. Personer som ikke hadde gått gjennom en flytskapende behandling forventet ingen forskjell.

 

Hvor behagelig er det å kommunisere med personen?

 

Flytende tale ble opplevd som mest behagelig for lytteren, etterfulgt av forlenget tale, stamming, stamming + nøling og til slutt nølende tale.

 

Hvor selvsikker virker personen?

 

Flytende tale ble rangert øverst, dernest forlenget tale, stamming, stamming + nølende tale og til slutt nølende tale.

 

Kommunikativ kompetanse

 

De med flytende tale ble vurdert til å ha høyest kommunikativ kompetanse, dernest forlenget tale, stamming, stamming + nølende tale og til slutt nølende tale.

 

Intelligens

Personer med flytende tale ble vurdert som mest intelligente, deretter forlenget tale, stamming, stamming + nølende tale og til slutt nølende tale.

 

Sosial avvisning

Stamming ble i større grad enn stammefri tale og forlenget tale vurdert som sosialt avvisende.

 

 

Toleransen for taleteknikk (forlenget tale) påvirker hvilke reaksjoner man forventer

 

Personer som hadde gjennomgått flytskapende behandling forventet bedre lytterreaksjoner enn de som ikke hadde gått gjennom flytskapende behandling. Jo færre trekk til stamming, jo bedre reaksjoner forventet de. Dette påvirket bruken av unngåelsesstrategier og forlenget tale ble slik sett en unngåelse av stamming og uønskede, antatte reaksjoner.

 

De som ikke hadde gjennomgått flytskapende behandling forventet ikke store forskjeller i lytterreaksjoner og oppfattelser avhengig av talemønster.

 

 

 

 

 

Listener Perception Beliefs of Stuttering,
Prolonged Speech and Verbal Avoidance
Behaviors in People who Stutter

 

Johannes Von Tiling
Alexander Wolff Von Gudenberg

2011, Journal of Communication Disorders

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20947094

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Stammedagen 22 oktober 2017

Man kan lese mange råd om hvordan man skal forholde seg til personer som stammer. Man skal gi dem tid, ikke fullføre ord og...

Våre råd til deg som lærer - stammedagen 22 oktober.2017

March 11, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

March 24, 2020

September 13, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon