© 2017 av Senter for stamming og løpsk tale

wix.com

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon

Kjønnsforskjeller i planlegging og utføring av talemotoriske bevegelser hos barn i barnehagealder

March 11, 2017

En studie gjort i regi av Universitetet i Purdue har funnet at det er forskjell på gutter og jenter som stammer i barnehagealder, med tanke på deres talemotoriske ferdigheter. Kan dette ha noe å si for hvorfor flere jenter enn gutter «vokser av seg» stammingen?

 

Flytende tale avhenger av interaksjonen mellom flere nevrologiske systemer, kognitivt, språklig, emosjonelt og perseptuelle aspekter av taleproduksjon. Stamming opptrer i samspillet mellom disse systemene.

 

Studier på voksne har sett at det er noe ustabilitet i timing og koordinasjon av talemotoriske bevegelser. Dette ble også funnet i flytende tale. Spørsmålet forskerne ved Purdue stilte seg var da om denne ustabiliteten er å finne nær stammestart? I prinsippet lurte man også her på «høna eller egget»-spørsmålet. Er dette et resultat av å stammet en stund, eller er det en del av årsaken?

 

Barn som ikke stammer har også vist seg å anvende en «umoden» strategi der de har større artikulatoriske bevegelser og utslag enn de strengt tatt er nødt til. Hypotesen er at dette gjøres for å øke den sensoriske feedbacken for å bruke denne til å stabilisere det talemotoriske systemet. Forskernes hypotese var at barn som stammer, i likhet med barn som ikke stammer, har et ustabilt talemotorisk system, men at det er enda mer ustabilt.

 

De fant:

Gutter som stammer (ikke jenter) produserte flytende tale med høyere ustabilitet. De hadde noe tregere bevegelser og utslag av artikulatoriske bevegelser. De hadde i økt grad varierende samspill mellom artikulatorene. Funnene tyder på at gutter som stammer har et mer ustabilt talemotorisk system enn andre barn.

 

Kan dette tenkes å påvirke hvorfor flere gutter enn jenter stammer?

 

Dette er en oppsummering fra fagartikkelen:

Walsh, B. & Smith, A. (2015). Speech motor planning and execution deficits in early childhood stuttering. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 7, 27.

 

Den kan lastes ned gratis her:

https://www.purdue.edu/stutteringproject/publications/

Du kan også høre Walsh snakke om studien og svare på spørsmål på podcasten StutterTalk:

http://stuttertalk.com/sex-specific-speech-motor-differences-in-preschoolers-who-stutter-ep-571/

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Stammedagen 22 oktober 2017

Man kan lese mange råd om hvordan man skal forholde seg til personer som stammer. Man skal gi dem tid, ikke fullføre ord og...

Våre råd til deg som lærer - stammedagen 22 oktober.2017

March 11, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

September 13, 2019

Please reload

Arkiv