Restart-DCM bygger tungt på «kapasitet-og-krav»-modellen (DCM). Mange logopeder er kjent med og jobber ut fra denne modellen for stamming når de får barn i barnehagealder i oppfølging. Forskjellen på restart-DCM og generelt arbeid ut fra DCM er at restart-DCM ikke begrenser seg til ren veiledning. Slik kan behandlingsprogrammet likne Palin PCI. Foreldrene skal hjelpes til å øke sin håndtering av barnets stamming, blant annet gjennom å utvikle en rekke flytstøttende ferdigheter.

Behandlingslengde er ikke angitt, men øktene følger et fast forløp.

Restart-DCM vil først ta sikte på å redusere krav til barnets taleflyt. Når dette er gjort og vedlikeholdes kan man så jobbe med å styrke barnets kapasitet. Miljøet rundt blir veiledet, men primært foreldrene.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon