Søk
  • Tommy Olsen

Kan riktig kosthold gi mindre stamming?


Ved enkle google-søk kan finne ulike dietter for å hjelpe seg selv eller sitt barn stamme mindre. Er du skeptisk? Ja vel, men kosthold kan godt ha noe for seg når det gjelder stamming.

Enkel nevrofysiologi

I hjernen er såkalte "signalstoffer" viktig for å få ting til å skje eller ikke skje. Det er nemlig disse signalstoffene som bestemmer om nerveceller skal fyre elektriske impulser eller ikke.

Når det kommer til stamming er vi særlig opptatt av signalstoffene dopamin, GABA og glutamat. I basal gangliene (en struktur dypt inne i hjernen på begge av hjernens sider) er glutamat og GABA særs viktig. Glutamat er et eksitatorisk signalstoff, hvilket vil si at det gir økt aktivitet. GABA er inhiberende, altså at det reduserer aktivitet. Basal gangliene har flere ganger blitt poengtert å være en viktig del av stammingens nevrologiske årsak. Basal ganglienes funksjon kan svært enkelt oppsummeres med å være hjernes trafikksentral som regulerer røde og grønne lys. En dysfunksjon her vil gi dårlig trafikkflyt i hjernesignalene. Forenklet kan vi si at dopamin er med på å øke aktivitet i respektive nettverk i hjernen.

En rekke medisiner som har blitt brukt i forbindelse med stamming (husk at det ikke finnes medisiner som kun har som mål å redusere stamming), går nettopp på å regulere mengden av disse signalstoffene.

Medisiner, kosthold og kosttilskudd

Det er ikke en urimelig antakelse at kosthold og kosttilskudd også kan påvirke hjernens signalstoffer. Følgelig kan kosthold og kosttilskudd potensielt være effektivt i behandling av stamming.

Tiamin og kobber

Det har over en lengre periode vært en hypotese om at tilskudd av tiamin (en type B-vitamin) og kobber kan redusere stamming. Blant annet ble det i 1950-årene gjort et forsøk med å gi tiamin-tilskudd til barn, hvilket angivelig skal ha vært effektivt. Senere har andre også rådet voksne til å ta tilskudd av dette, men den argumentasjon at tiamin skal øke mengden GABA og såldes kompensere for en dysfunksjon knyttet til signalstoffene.

At tiamin er viktig for sentralnervesystemet er imidlertid ikke noe nytt. Tiamin kan også motvirke forhøyede kobber-verdier, og nettopp kobber har også vært i søkelyset knyttet til stamming.

Vi har i den senere tid imidlertid fått forskning som stadfester at hverken kobber eller tiamin er relevante elementer i stamming, selv om avvik i disse næringsstoffene klart kan påvirke funksjonen i basal gangliene. Den nyere forskningen har imidlertid ikke tatt høyde for ytterligere tilskudd av magnesium i tillegg til tiamin, hvilket har blitt nevnt i diverse udokumenterte påstander knyttet til kosttilskudd og stamming.

Diverse andre kostholdsråd

Ved enkel google søk kan man finne en haug av ulike råd spesielt knyttet til kosthold og stamming. Det er store sprik i hva de foreslår og på bakgrunn av ulike søk er det ikke direkte lett å konkludere med noe som helst. På enkelte sider kan man også betale for at noen skal sende deg sin "anti-stamme diett".

Det finnes ingen "stamme-mat" eller anti-stamme mat"

God forskning har som nevnt vist at B-vitamin og kobber ikke har dokumentert effekt knyttet til stamming- En svakhet, slik jeg ser det, er at magnesium ikke har vært en del av studien.

Vi kan heller ikke konkludere med at karbohydrater, gluten eller fargestoffer en "stamme-mat", mens grønnsaker, umettet fett og omega3 er "anti-stamme mat". Det finnes ingen fellesnevnere her.

Det er altså ikke å anbefale, og heller ingen evidens, for at kosttilskudd skulle ha noen innvirkning på stamming.

Men er kosthold uvesentlig av den grunn?

Det ville kanskje vært en feilslutning. At vi ikke kan feste litt til diverse kostholdsråd eller kosttilskudd er ikke det samme som å si at kosthold er uvesentlig. Det er ikke vanskelig å se for seg at en svak intoleranse mot en spesifikk matvare kan øke stamming ved at den generelle allmenntilstanden påvirkes. De fleste som vil stammer vil nok kunne si seg enige i at forhold som påvirker allmenntilstanden, for eksempel sykdom, søvn etc også påvirker stammingen. Se da for deg noen som ikke er direkte allergiske, men svakt intoleranse mot en eller fleste matvarer - da er det også naturlig å kunne tenke at inntak av disse matvarene også påvirker stammingen og at stammingen således reduserer ved fravær av inntak.

Men for å være tydelig - det finnes ingen anti-stamme mat eller diett. Men i likhet med at personer som stammer kan oppleve en reduksjon i stamming ved for eksempel yoga, meditasjon, trening eller liknende, er det ikke unaturlig å tenke seg at mat kan ha samme påvirkning. Dette er nok imidlertid så individspesifikt at man skal være varsom med å tro at egne erfaringer er en generell sannhet. Det vi faktisk vet er at dagsformen vår og vår sinnstilstand er forbundet med en reduksjon i stamming, om enn subjektiv.

Så hva er budskapet?

Gjør mer av det som får deg til å føle deg bra! og nettopp her er vi jo veldig ulike.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikkelen kan leses fullstendig og med kildehenvisninger her:

https://norsklogopedlag.no/Userfiles/Upload/files/Logopeden%201-18_100dpi_RGB.pdf

Bilde fra pixabay

#stamming

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon