Søk
  • Tommy Olsen

6.Europeiske symposium i Antwerpen


6th European Symposium on Fluency Disorders har vært arrangert fredag og lørdag. Det har vært en særdeles lærerik helg.

Patricia Zebrowski fra Universitetet i Iowa foreleste om det å "være klar for logopedbehandling". Ikke alle er klare for logopedbehandling, men kanskje kan vi finne noen holdepunkter for hva som kanskje kan være en inngangsport til å føle seg klar. Zebrowski beskriver dette som "readiness for change" og foreslår at vi heller omtaler motivasjon for dette, da det kan være en enkel utvei å snakke om å være motivert eller ikke.

Videre holdt Anthony Dilollo (Wichita State University) en workshop som omhandlet veileding av personer som stammer i et konstruktivistisk perspektiv, samt et senere foredrag om å utforske mulige "selv" ved seg selv.

David Ward (Universitetet i Reading) holdt et foredrag om vanskelighetene rundt å definisjonen av løpsk tale. Løpsk tale kan være et trekk ved mange ulike vansker, så hvordan skal vi unngå å bli for inkluderende eller ekskluderende i våre definisjoner?

Katrin Neumann hadde et innlegg om de tyske retningslinjene for stammebehandling. Her foreslår en arbeidsgruppe å bytte ut termen "utviklingsmessig stamming" med organisk nevrogen ikke-syndromal stamming" for å klart vise at stamming har en nevrologisk opprinnelse. Arbeidsgruppen har gått gjennom evidensbasert stammebehandling og gir føringer som bør vurderes av behandlende logoped. Som stammebehandling for voksne anbefales flytskapende behandling eller stammemodifiserende behandling. Hypnose, medisiner og pusterelaterte tilnærminger er ikke anbefalt.

Trudy Stewart (tidl. logoped ved Stammering Support Centre Leeds, UK) snakket om hvordan vi kan endre holdningene som befolkningen har til stamming. Sammen med en tekstskriver og skuespillere har hun laget teaterstykket "Unspoken" - som vi vil skrive om litt senere.

For en helg!

- Tommy-


0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon