Søk
  • Tommy Olsen

Stammer barnet mer i julen?


Foreldre kan ha svært ulike opplevelser av hvordan barnets taleflyt er i høytider og ferietider. Noen opplever at barnet deres tilnærmet slutter å stamme, mens andre opplever en økning i mengden taleflytbrudd. Hva er grunnene til dette og hvordan kan de voksne håndtere og kanskje forebygge en økning?

(Pixabay.com)

Barn er forskjellige

Erfaringsmessig kan barn være ganske forskjellige når det kommer til dette. Noen reagerer tydeligvis svært positivt på de rutiner og den struktur en hverdag innebærer. Små endringer i hverdagen kan utløse en økning i taleflytbrudd. Noen eksempler på dette kan være at enkelte voksne på barnehageavdelingen er syke, eller at barnehagedagen ikke har forløpt helt som vanlig. Disse barna kan ha like stort behov for struktur og rutiner også hjemme. Små endringer kan gjøre store utslag. Andre barn kan imidlertid stamme en del i den vanlige hverdagen, men slutter nesten i ferier. For foreldre kan dette være vanskelig å forholde seg til og også påvirke deres "årsaksteorier" og dermed "behandlingsteorier".

Kan det ha å gjøre med selvregulering?

Forskning har vist oss at selv om barn som stammer ikke er mer sensitive enn andre barn, har de på gruppenivå noe mer vansker med å regulere sin emosjonelle aktivering (inhibitory control). Dette er selvsagt på gruppenivå og det kan være spennende å se om det er en sammenheng mellom positiv effekt av rutiner og struktur og eventuelle vanskeligheter med selvregulering. Kanskje hjelper struktur og rutiner barnet med å regulere sin egen emosjonelle aktivering? Er barn som stammer mindre i ferier og "annerledesdager" mer i stand til å regulere atferden og følelsene sine?

En alternativ hypotese og noen råd

Forskningen har ikke gitt noe svar på dette. Dette er mer hvordan jeg tilbyr barnets miljø en alternativ hypotese og for mange gir den mening. Uansett, her kommer noen råd fra oss til hvordan du kan forebygge en økning i taleflytbrudd og håndtere barnets stamming i juletiden:

1. Dersom dere har vært gjennom et Palin PCI-opplegg eller Lidcombe-opplegg, øk frekvensen av kosestunder. For Lidcombe sin del kan strukturen i kosestundene gjerne økes noe

2. Prøv å hold på rutiner så mye som mulig

3. Forbered barnet godt på hva som skal skje de ulike dagene

4. Når uforutsette ting skjer, ta deg tid til å snakke med barnet om det

5. Hjelp barnet å sette ord på følelsene sine, for eksempel "nå ser jeg at du gleder deg veldig"

6. Det er aboslutt ikke feil at nissen legger inn litt frivillig stamming!

God jul fra oss

#stamming

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

Nevrologisk metabolisme og stamming

I den første studien der man har studert nevrologisk metabolisme hos de som stammer, har man nå funnet avvik i metabolisme i de samme områdene som man har funnet nevrologiske avvik i hjernens oppbygni

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon