Søk
  • Tommy Olsen

Carl Dell - Behandling av barn i barnehagealder


Kjenner du til Carl Dell sine tanker om stammebehandling for barn i barnehagealder? Dell bygger videre på Van Riper sin stammemodifikasjon, men der Van Riper ikke tar dette til barnet, gjør Dell det.

Målet? Det er å avlære barnets negative reaksjoner mot stammingen, for eksempel kraftig muskelbruk for å presse ut ord. Her er barnets følelser essensielt.

1. Hvordan reagerer barnet på stamming?

Logopeden er en god talemodell og begynner etterhvert å legge inn lette repetisjoner i egen tale for å se hvordan barnet reagerer på dette. Her er det en del barn som ikke enser dette i det hele tatt, men også noen som raskt titter på deg med forundring i blikket. Noen kan også reagere negativt (det gir deg i så fall en pekepinn på barnets holdninger og følelser til egen stamming). Om barnet tolererer de lette repetisjonene begynner logopeden å legge inn mild liksom-stamming som likner barnets. Om barnet tolererer dette, går man videre til punkt 2.

2. Å nærme seg stammingen

Logoped begynner så å kommentere stammingen sin, så kan man begynne å leke med den. Jeg har for eksempel brukt JR-Alias og sammen med barnet si kortene som "tigergutt" eller "frosk" (myk repetisjon av deler av eller hele ordet). Barnet kan også fange logopeden når han eller hun stammer. Man gir barnet begreper om stamming, eksempelvis tigergutt-ord, froske-ord, Ole-Brumm-ord eller slangeord

3. Å bytte ut hard stamming med mild stamming

Dersom barnet har stammeøyeblikk med en del muskelstrev kan man jobbe for å bytte ut dette med lette repetisjoner

4. Stabilisere

Dette henger nært sammen med workshopen vi arrangerer i 2018 --> miniKIDS

#stamming #barnehagealder

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

Nevrologisk metabolisme og stamming

I den første studien der man har studert nevrologisk metabolisme hos de som stammer, har man nå funnet avvik i metabolisme i de samme områdene som man har funnet nevrologiske avvik i hjernens oppbygni

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon