Søk
  • Tommy Olsen

Monster-studien


Kan det det å bevisstgjøre barnet på stammingen gjøre den verre? Det hevdet hvertfall Wendell Johnson med sin diagnosogene teori. Også i dag er både foreldre og logopedstudenter usikre på om vi skal bevisstgjøre taleflytbruddene for barnet.

Stammingen starter i foreldrenes ører

Den diagnosogene teorien av Wendell Johnson hevdet at stamming utvikler seg når miljøet begynner å reagere og bevisstgjøre barnet på taleflytbrudd som er helt normale for barn i språkutviklingen.

For å teste denne hypotesen må man fortelle barn som ikke stammer, at de stammer. Dernest må man se om de faktisk begynner å stamme eller får andre talesymptomer.

Det er utenkelig å gjøre en slik studie i dag. Det hadde etisk sett vært veldig problematisk. Men en slik studie ble faktisk gjort i 1939. I dag har studien ledet til søksmål.

The Tudor study

Tudor studien (fikk navnet etter studenten som utførte studien med Johnson som veileder) hadde som mål å før den diagnosogene teorien ble formulert, å teste hypotesen om at stamming utvikler seg når barnet gjøres bevisst på taleflytbrudd som egentlig er helt normale.

Tudor valgte ut seks barnet mellom 5 og 15 år som ikke stammet. Hun satt seg deretter ned med dem og fortalte at de stammet og at de burde slutte å gjøre det. De burde gjøre alt de kunne for å unngå det. Deretter sa hun det samme til personalet på barnehjemmet der barna bodde. Tudor ga også beskjed om at personalet burde minne barna på dette når de hadde taleflytbrudd og at de ofte burde minnes på det.

Resultatene fra studien viste at barna begynte å snakke mindre og i kortere setninger. De senket talehastigheten og så ut til å vekte ordene sine. De virket også ille til mote ved taleflytbrudd. Resultatene indikerte dermed at å sette negative merkelapper på normale taleflytbrudd kan påvirke barns atferd og gi konsekvenser for tale. Tudor skal også ha meldt fra til Johnson at noen barn begynte å stamme.

Det endte med søksmål

Universitetet i Iowa ble i 2003 saksøkt av tre gjenlevende fra studien. Her virket ikke "senskadene" til å være stamming, men svært dårlige holdninger til egne taleferdigheter og en vegring for å snakke. I 2007 ble Universitetet i Iowa dømt til å betale erstatning. I nyere tid har studien blitt kalt monster-studien og anses som et svært uetisk psykologisk eksperiment.

Negative merkelapper og negativ bevissthet rundt talen kan påvirke tale

På et visst plan er jo den diagnosogene teorien bekreftet, i alle fall som en potensiell pådriver for videreutvikling av stamming. Den forklarer nok neppe årsaken. Johnson valgte aldri å vise til studien selv om den styrket teorien hans. Antakelig så han at metoden var uetisk og ikke burde vært benyttet. Studien ble dysset ned, også av studenter og andre fagpersoner. Johnson var tross alt en respektert person, og en som brant for stammefeltet. Han stammet også selv.

Må bevisstgjøring nødvendigvis være negativ?

Men må bevissthet rundt taleflytbrudd være negativt? Som logopeder arbeider vi mye med ufarliggjøring av stamming og aksept av taleflytbrudd. Etter vår erfaring er det lettere å forebygge utviklingen av negative holdninger og følelser enn å prøve å snu dem når de først har kommet. Men Tudor-studien har vist oss at bevisstgjøring må være positivt fokusert.

Kilder

Silverman (1988), The Monster Study - Journal of fluency disorders

New York times: http://www.nytimes.com/2003/03/16/magazine/the-stuttering-doctor-s-monster-study.html

<a href="http://www.freepik.com/free-photos-vectors/halloween">Halloween vector created by Freepik</a>


4 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon