Søk
  • Tommy Olsen

Når blir flytskapende teknikker til unngåelse?


Von Tiling og Von Gudenberg (2011)

Flytskapende behandling handler om å innlære et talemønster som er uforenelig med stamming. I artikkelen av Von Tiling og Von Gudenberg (2011) fant de at personer som stammer forventer at stammefri tale resulterer i mer positive lytterreaksjoner enn "dysfluent speech" (dysfluent speech ment som både forlenget talemønster og stamming). Mulige reaksjoner man forventet var å bli oppfattet som mindre kommunikativ kompetent og forståelig, samt som en vanskeligere kommunikasjonspartner. En av gruppene av personene som stammet brukte kun forlenget talemønster når de vurderte det slik at de ikke kom til å bli oppfattet som en "stammer". Dersom de stod i fare for å bli sett på som en "stammer", tydde de heller til unngåelse i form av å bytte ord eller et nølende talemønster. Dette var riktignok en tentativ antakelse fra forfatternes side.

Hvorvidt personene som stammet opplevde at forlenget tale ville resultere i bedre lytterreaksjoner varierte noe med alder. Ungdom forventet ingen forskjell, mens voksne gjorde det. Forfatterne kunne ikke konkludere med et tydelig mønster, annet enn at personer som stammer i stor grad forventer utestengelse.

Det var ingen tydelig tendens til hvorvidt personer som stammer opplever det som bedre å bli oppfattet som en som stammer eller å ha ikke-flyt mer relatert til situasjonelle omstendigheter.

Et viktig punkt å være klar over vedrørende deltakerne som hadde gjennomgått flytskapende behandling er at de var deltakere av Kassel-programmet i Tyskland. Det kan derfor tenkes at personer som har vært i annen flytskapende behandling ville reagert annerledes.

Personer som stammer synes å vurdere omgivelsene sine nøye. "Hvilke fordler / ulemper er det av å snakke slik jeg gjør nå?". En analyse av forventede lytterreaksjoner kan direkte påvirke deres valg av måte å snakke på.

Kontroverser rundt flytskapende teknikk

Noen synes å argumentere for at et flytskapende talemønster skal brukes hele tiden. Andre er mer skeptiske og hevder at dette gjør det flytskapende talemønsteret til en bevisst unngåelse av stamming og derfor lite effektiv langsiktig. De mener heller at teknikken bør brukes mer fleksibelt. Studien til Von Tiling og Von Gudenberg (2011) støtter en slik antakelse. Deres studie så at personer som brukte flytskapende teknikk (prolonged speech) faktisk også kunne unngå ord der de forventet stamming. De syntes kun å bruke flytskapende teknikk når de antok at det ville skjule stammingen og derfor fremme mer positive lytterreaksjoner.

Ikke stor forskjell i hvordan andre vurderer stamming og flytskapende teknikk - implikasjoner for behandling

Studien deres viste også imidlertid at flytskapende teknikk ikke ble vurdert noe bedre enn stamming. Implikasjonen av deres studie er derfor at logopeder bør forsikre seg om at flytskapende teknikk ikke blir en måte å skjule stammingen på. Målet ved teknikken bør være å gjøre kommunikasjonen lettere, ikke å bli vurdert annerledes. Dette vil også kunne forhindre tilbakefall.

En studie av Menzies et al (2008) viste også at flytskapende behandling kombinert med kognitiv atferdsterapi var mer effektiv enn ren flytskapende behandling. Effekten på taleflyten var lik i begge tilnærmingene, men kun flytskapende kombinert med kognitiv atferdsterapi reduserte angstreaksjoner og unngåelse.

#Stamming #Stammebehandling #psykologi

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon