Søk
  • Tommy Olsen

Nevrologisk metabolisme og stamming


I den første studien der man har studert nevrologisk metabolisme hos de som stammer, har man nå funnet avvik i metabolisme i de samme områdene som man har funnet nevrologiske avvik i hjernens oppbygning eller aktivering.

Spørsmålet forskerne stilte seg var:

Ser man avvikende nevrometabolisme (metabolisme med nevrologiske konsekvenser) i samme hjerneregioner og kretser hvor nevrologiske avvik har blitt funnet hos personer som stammer?

METABOLISME: FELLESBETEGNELSE FOR KJEMISKE PROSESSER I KROPPEN DER STOFFER BRYTES NED OG BYGGES OPP (STORE MEDISINSKE LEKSIKON).

Vil du lese artikkelen selv? Proton Chemical Shift Imaging of the Brain in Pediatric and Adult Developmental Stuttering http://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2587079

Det er mange av de samme områdene som er interessante

I studien gjort av O´Neill, Dong, Bansal, Ivanov, Hao, Desai, Pozzi og Peterson (2016) fant man avvikende nevrometabolisme i samme hjerneregioner som man har funnet forandringer i hjernestruktur og funksjon. Disse regionene, blant annet frontale områder (viktige for planlegging) og basal gangliene er viktige for snakking som nevrologisk prosess. Altså har man funnet avvik i områder direkte relevante for motorisk planlegging, rytme, talemotorisk koordinering og overvåking.

Ikke bare avvik i områder viktige for språk og tale

Også i områder knyttet til emosjoner, oppmerksomhet og regulering ble det funnet avvik (blant annet Hippocampus og Amygdala). Forfatterne har på bakgrunn av dette drøftet hvorvidt personer som stammer kan ha redusert regulering av emosjoner og at disse strukturene lett er sårbare for stressreaksjoner, sagt på en måte, at strukturene relevant for emosjonelt-minne er under kronisk stress.

En del av bildet

Forskerne hevder at funnene tilsier at forstyrrelser i nevrometabolisme er en del av stamming som diagnose, men funnene er som sagt gjort i områder allerede identifisert som områder som muligens kan ha avvik hos de som stammer. Funnene deres indikerer imidlertid også at dette påvirker selv-regulering av emosjoner, samt oppmerksomhet. Sett opp mot forskning på blant annet temperament, blir dette interessant. Det er kanskje ikke bare den talemotoriske biten av stamming som har en forankret nevrologi, men også kognitive funksjoner.

#Nevrologi #Stamming #Forskning #Etiologi #Årsak #Hjernen

5 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon