Søk
  • Tommy Olsen

Kjønnsforskjeller i planlegging og utføring av talemotoriske bevegelser hos barn i barnehagealder


En studie gjort i regi av Universitetet i Purdue har funnet at det er forskjell på gutter og jenter som stammer i barnehagealder, med tanke på deres talemotoriske ferdigheter. Kan dette ha noe å si for hvorfor flere jenter enn gutter «vokser av seg» stammingen?

Flytende tale avhenger av interaksjonen mellom flere nevrologiske systemer, kognitivt, språklig, emosjonelt og perseptuelle aspekter av taleproduksjon. Stamming opptrer i samspillet mellom disse systemene.

Studier på voksne har sett at det er noe ustabilitet i timing og koordinasjon av talemotoriske bevegelser. Dette ble også funnet i flytende tale. Spørsmålet forskerne ved Purdue stilte seg var da om denne ustabiliteten er å finne nær stammestart? I prinsippet lurte man også her på «høna eller egget»-spørsmålet. Er dette et resultat av å stammet en stund, eller er det en del av årsaken?

Barn som ikke stammer har også vist seg å anvende en «umoden» strategi der de har større artikulatoriske bevegelser og utslag enn de strengt tatt er nødt til. Hypotesen er at dette gjøres for å øke den sensoriske feedbacken for å bruke denne til å stabilisere det talemotoriske systemet. Forskernes hypotese var at barn som stammer, i likhet med barn som ikke stammer, har et ustabilt talemotorisk system, men at det er enda mer ustabilt.

De fant:

Gutter som stammer (ikke jenter) produserte flytende tale med høyere ustabilitet. De hadde noe tregere bevegelser og utslag av artikulatoriske bevegelser. De hadde i økt grad varierende samspill mellom artikulatorene. Funnene tyder på at gutter som stammer har et mer ustabilt talemotorisk system enn andre barn.

Kan dette tenkes å påvirke hvorfor flere gutter enn jenter stammer?

Dette er en oppsummering fra fagartikkelen:

Walsh, B. & Smith, A. (2015). Speech motor planning and execution deficits in early childhood stuttering. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 7, 27.

Den kan lastes ned gratis her:

https://www.purdue.edu/stutteringproject/publications/

Du kan også høre Walsh snakke om studien og svare på spørsmål på podcasten StutterTalk:

http://stuttertalk.com/sex-specific-speech-motor-differences-in-preschoolers-who-stutter-ep-571/

#Nevrologi #Stamming #Forskning #Etiologi #Årsak

1 visning0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kan stammebehandling bli for enkelt?

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to log

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon