Søk
  • Tommy Olsen

Kan stammebehandling bli for enkelt?


I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to logopeder om hvilke konkrete verktøy de brukte for å hjelpe skolebarna med dette.

http://stuttertalk.com/not-everything-is-peachy-edition-ep-605/

Peter Reitzes og Robert W Quesal diskuterte de konkrete ideene som ble løftet frem i videoen. De var generelt svært kritiske til det ensidige fokuset på taleflyt som mål. Hvorfor ikke også overføre aksept og toleranse for stamming? Hvorfor kun stammefri tale?

Noen konkrete virkemidler som ble løftet frem i videoen var en «slider» der barnet kunne stille inn en binders på den taleteknikken han eller hun skulle ha fokus på, og som læreren kunne minne han eller henne på i klasserommet. Reitzes og Quesal argumenterte her med at læreren i et slikt tilfelle kan få rollen som «stamme-politi». Med andre ord er det stammefri tale som er målet og et vellykket utfall. Et annet virkemiddel som ble løftet frem i videoen var et armbånd der navnet til eleven stod, og som eleven kunne peke på dersom han eller hun ikke klarte å si navnet sitt. Reitzes og Quesal mente her at dette i verste fall kan lede til unngåelsesatferd.

La oss ta et steg tilbake

Det som er viktig for logopeder å huske på er at stamming ikke kan behandles like «step by step» og instrumentelt som en språklydvanske (hvilket er den vansketypen som flest logopeder kjenner til). Om man har lite erfaring med stamming kan dette være lett og trygt å ty til. Men til det er stamming alt for komplekst og det er mange skjær i sjøen.

Det trenger allikevel ikke være noe galt med konkrete virkemidler for å hjelpe eleven huske å bruke taleteknikk i andre situasjoner enn utenfor logopedkontoret. Bruk gjerne en visuell påminnelse for eleven, også gjerne som læreren kan hjelpe eleven å huske på. Vær imidlertid veldig klar over at stammefri tale ikke bør være målet. Faktisk kan jo toleranse for stamming være et mål også i klasserommet. Dette vil også gjøre det enklere å overføre taleteknikker på elevens egne premisser, uten fare for å kommunisere at stamming er feil og skal unngås. Om stamming i bunn og grunn er feil vil eleven lettere få nederlagsfølelsen om han eller hun stammer. Da lykkes man ikke med verken aksept for stamming eller funksjonell bruk av taleteknikk. Tenk deg derfor nøye om før du sender med en «leksebok» med teknikkøvelser som eleven skal øve på sammen med foreldrene sine. Ved å gjøre dette kan du kommunisere at stamming skal unngås og kan trenes bort. Om stammingen vedvarer er det elevens feil som ikke har øvd nok. Så enkelt er rett og slett ikke stammebehandling.

#Stammebehandling

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Nevrologisk metabolisme og stamming

I den første studien der man har studert nevrologisk metabolisme hos de som stammer, har man nå funnet avvik i metabolisme i de samme områdene som man har funnet nevrologiske avvik i hjernens oppbygni

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon