Ervervet stamming

Ved enkelte nevrologiske sykdommer, som for eksempel parkinson, er ikke stamming direkte uvanlig. Stamming kan også være et resultat av traumatiske skader i nervesystemet. I enkelte tilfeller kan også stammingen være forårsaket av rene traumatiske og stressende hendelser, men dette er sjeldent. Stamming kan også komme sammen med ulike syndromer og kan da kalles syndromal stamming.

Stamming assosiert med sen nevrologisk sykdom og skade

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon