Lidcombe-programmet er utviklet i samarbeid mellom Universitetet i Sydney og klinikere. Det ble utviklet på 1980-tallet og er i dag det behandlingsprogrammet for førskolebarn med flest evidensstudier og bygger på atferdslæringsprinsipper. Foreldre lærer å gi verbale tilbakemeldinger på flyt og ikke-flyt, samt måle taleflyt hver dag. Behandlingsprogrammet bygger ikke på en konkret årsaksforklaring for stamming.

Behandlingen skal gjøres i barnets hverdag, og det er foreldrene som skal utføre behandlingen. Logopeden veileder, modellerer og overvåker. Behandlingen er delt i to faser:

Fase 1: Målet er her å redusere stammingen betraktelig. Når målinger viser at stammingen er svært svekket og forholder seg stabil, går man over til fase 2.

Fase 2: Målet er her å vedlikeholde barnets høye taleflyt. Besøk i klinikken minskes, men det avtales oppfølgingstimer.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon