Henvisning til oss

Informasjon for helsepersonell

Henvisninger fra alle kommuner sendes til:

Senter for stamming og løpsk tale, Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

Stamming og løpsk tale har diagnosekode P10. Det er viktig at henvisning er merket med korrekt diagnosekode slik at vi raskest mulig kan åpne eventuell refusjonssak. 

Informasjon for kommuner og fylke

I tilfeller der behandling ikke gis etter barnehage- eller opplæringsloven, kan vi starte behandling med refusjon hos Helfo. I tilfeller der behandling faller innunder kommunens eller fylkets ansvar (i de tilfeller der man vurderer at vedkommende har rett til behandling eller barnehage- eller opplæringsloven), kan vi i de fleste tilfeller ikke starte behandling med refusjon hos Helfo. Det er imidlertid mulig for kommuner og fylkeskommuner å kjøpe tjenester hos oss.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon