Camperdown 

Hva er Camperdown-programmet?

Camperdown er et stammebehandlingsprogram som er utviklet ved Australian Stuttering Research Center. Du lærer å i økt grad oppnå flyt i talen gjennom å utvikle et egen teknikk. Teknikken kan variere mellom personer, men er i overdreven tilstand uforenelig med stamming. Talen blir med dette svært unaturlig, men målet er å redusere stammingen kraftig. Videre jobbes taleteknikken bedre inn og justeres slik at talen høres mer og mer naturlig ut. Gjennom denne justeringen er det viktig å bevisstgjøres på hvilke "delteknikker" du personlig har utbytte av. 

Vi jobber primært etter videomodeller og det er lite instruksjon. Behandlingsprogrammet er administrert av logopeder som er trent i Camperdown-programmet av The Camperdown Training Consortium.

Camperdown-programmet i Norge

Kun hos oss finner du logopeder som er trent i Camperdown-programmet.

Hvem er Camperdown egnet for?

Camperdown er egnet for skolebarn, ungdom og voksne.

Hvordan organiseres det?

Behandlingsprogrammet kan gis individuelt over ukentlige timer, eller som intensiv gruppebehandling.

Bor du langt unna oss?

Behandlingsprogrammet kan også individuelt kjøres over skype eller liknende tjenester. Effektstudier har dokumentert at dette er like effektivt som tradisjonell behandling i klinikk. Det kan hende at vi ikke anbefaler dette for deg. Dette vil avhenge av utredningen vår. Dekkes ikke av Helfo.

Hvordan foregår en Camperdown-time?​

Akkurat dette avhenger en del av hvilken fase vi er i. I de første timene vil vi jobbe mye med selve treningsmodellene. Her vil vi etablere en svært overdreven bruk av teknikken og hjelpe deg bli bevisst på hvilke delteknikker som hjelper deg med å være flytende. Når du er stammefri med en svært overdreven og unormal tale, vil vi jobbe med å høres mer og mer normal ut. Dette gjøres gjennom å minske overdrivelsen, men fortsatt klare å holde på delteknikkene. Etter en stund forventes det at hele timen foregår med kontrollert tale. Når naturligheten av talen oppleves som god vil vi hjelpe deg med å ta dette i bruk i ulike sosiale settinger. 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi har vist seg å kunne være et relevant element når vi arbeider med denne behandlingstilnærmingen. Våre logopeder har utdanning innenfor kognitiv terapi. 

Kontakt

Romerike-Oslo-Asker

post@stammesenter.no

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon