March 25, 2017

Von Tiling og Von Gudenberg (2011)

Flytskapende behandling handler om å innlære et talemønster som er uforenelig med stamming. I artikkelen av Von Tiling og Von Gudenberg (2011) fant de at personer som stammer forventer at stammefri tale resulterer i mer positive lytter...

March 24, 2017

Gjennomgang av forskningsartikkel

Angsten for det ukjente

Studier har vist at personer som stammer kan bekymre seg over hvilke reaksjoner andre kan ha på stammingen. De kan skjule stammingen for å unngå å bli vurdert negativt. Denne situasjonen kan være tydelig påvirket...

March 19, 2017

«Jeg tenker at jeg kommer til å stamme, og da stammer jeg»

La oss ta et tilbakeblikk på Bloodsteins teori om at stamming er en respons på forventning om stamming. Noen teorier gikk på at stamming kunne oppstå som et resultat av unormal tensjonsregulering og problemer me...

March 11, 2017

I podcasten STUTTERTALK ble det diskutert om stammebehandling kan bli for enkelt og konkret. I en youtube-video der temaet var overføring av taleteknikker til hverdagslige situasjoner, fortalte to logopeder om hvilke konkrete verktøy de brukte for å hjelpe skolebarna m...

March 11, 2017

Stammedagen 22 oktober 2017

Man kan lese mange råd om hvordan man skal forholde seg til personer som stammer. Man skal gi dem tid, ikke fullføre ord og setninger, holde øyekontakt etc. Rett og slett være en god lytter og kommunikasjonspartner.

Men om vi tar et skritt til...

March 11, 2017

En studie gjort i regi av Universitetet i Purdue har funnet at det er forskjell på gutter og jenter som stammer i barnehagealder, med tanke på deres talemotoriske ferdigheter. Kan dette ha noe å si for hvorfor flere jenter enn gutter «vokser av seg» stammingen?

Flytende...

March 11, 2017

I den første studien der man har studert nevrologisk metabolisme hos de som stammer, har man nå funnet avvik i metabolisme i de samme områdene som man har funnet nevrologiske avvik i hjernens oppbygning eller aktivering.

Spørsmålet forskerne stilte seg var:

Ser man avvik...

March 11, 2017

Kurt Eggers, Luc F. De Nil, Bea R.H. Van den Bergh (2010) 

Journal of Fluency Disorders 35 (2010)

Bakgrunn

Temperament har vist seg å spille en rolle i utviklingen av utviklingsmessige vansker. Temperament er biologisk baserte individuelle forskjeller som er relativt stab...

Please reload

Utvalgt innlegg

Stammedagen 22 oktober 2017

Man kan lese mange råd om hvordan man skal forholde seg til personer som stammer. Man skal gi dem tid, ikke fullføre ord og...

Våre råd til deg som lærer - stammedagen 22 oktober.2017

March 11, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

March 24, 2020

September 13, 2019