© 2017 av Senter for stamming og løpsk tale

wix.com

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon
Søk

Stammer barnet mer i julen?

Foreldre kan ha svært ulike opplevelser av hvordan barnets taleflyt er i høytider og ferietider. Noen opplever at barnet deres tilnærmet slutter å stamme, mens andre opplever en økning i mengden taleflytbrudd. Hva er grunnene til dette og hvordan kan de voksne håndtere og kanskje forebygge en økning? (Pixabay.com) Barn er forskjellige Erfaringsmessig kan barn være ganske forskjellige når det kommer til dette. Noen reagerer tydeligvis svært positivt på de rutiner og den struktur en hverdag innebærer. Små endringer i hverdagen kan utløse en økning i taleflytbrudd. Noen eksempler på dette kan være at enkelte voksne på barnehageavdelingen er syke, eller at barnehagedagen ikke har forløpt helt so