© 2017 av Senter for stamming og løpsk tale

wix.com

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon

Behandling av løpsk tale

Prognosen for bedring vedrørende løpsk tale, henger sterkt sammen med klientens selv-monitorering. Mange med løpsk tale er ikke bevisst egen vanske. Da er det også en krevende prosess å begynne å rette oppmerksomhet mot egen tale.

Behandling av løpsk tale følger gjerne noen generelle punkter:

  1. Identifisering av «løpske» elementer i eget språk og tale

  2. Kunne øke tydeligheten og overvåke denne, samt samtalepartners reaksjoner

  3. Overføring av strategier til hverdagssituasjoner

 

Å øke «tydelighet» er svært generelt. Tydelig tale vil avhenge av en rekke faktorer, blant annet:

  • Artikulasjon

  • Taletempo, herunder også muliegns fonasjon og pustemønstre

  • Fortellerferdigheter

  • Taleflyt

 

All behandling må skreddersys den enkelte klient. Klientens alder vil også ha mye å si for vår fremgangsmåte i behandlingen.