Prognosen for bedring vedrørende løpsk tale, henger sterkt sammen med klientens selv-monitorering. Mange med løpsk tale er ikke bevisst egen vanske. Da er det også en krevende prosess å begynne å rette oppmerksomhet mot egen tale.

Behandling av løpsk tale følger gjerne noen generelle punkter. 

Identifisering av «løpske» elementer i eget språk og tale

Kunne øke tydeligheten og overvåke denne, samt samtalepartners reaksjoner

Overføring av strategier til hverdagssituasjoner

Å øke «tydelighet» er svært generelt. Tydelig tale vil avhenge av en rekke faktorer, blant annet:

Artikulasjon

Taletempo, herunder også muligens fonasjon og pustemønstre

Fortellerferdigheter

Taleflyt

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon