Lillestrøm 

Vår klinikk i Lillestrøm ligger lett tilgjengelig for innbyggere i Rælingen og øvrige kommuner i nedre og øvre Romerike.

Bjørnsonsgate 32, 2003 Lillestrøm

Stine Brubak

sb (@)logoped.priv.no

Romerike

Oslo

Kontakt oss for oppfølging

Tommy Olsen

tommy.olsen (@) stammesenter.no

Romerike, Oslo, Asker

Asker

Jon-Øivind Finbraten

finbraaten (@) stammesenter.no

Oslo, Romerike

Du treffer oss hos Asker helsesenter. Dette er nærmeste klnikk for personer fra Asker og Bærum, Lier og Drammen

Øvre måsan 10D

 
 
Stamming

Stamming er en nevrologisk vanske som i de fleste tilfeller begynner i barnehagealder og kan utvikle seg til å bli en kronisk vanske livet ut. Stamming er arvelig, men kan også forekomme hos personer uten familiehistorie med akkurat dette. Behandlingen har ulike mål avhengig av hvilken aldersgruppe vi behandler.

Mange som stammer lærer etterhvert å skjule stammingen sin for andre. Dette kalles skjult stamming og er ofte en vell så belastende vanske som synlig og hørbar stamming.

 

Løpsk tale er en nevrologisk talevanske som gir rask og usammenhengende tale som kan være vanskelig å forstå. Personen selv er i mange tilfeller ikke klar over egen vanske.

Løpsk tale

Vi har mønsteravtale med Helfo. Det betyr at du kan få behandling dekket dersom du oppfyller visse vilkår. Helfo kan yte stønad til behandling i tilfeller der kommunen ikke gjør dette etter opplæringsloven. Du vil i så fall trenge en legehenvisning fra legen din. Dersom du er over 18 år kan behandling starte øyeblikkelig såfremt vi vurderer det slik at du faktisk ikke har et tilbud om logoped i kommunen. Er du under 18 år sender vi legehenvisningen inn til Helfo for godkjenning. Helfo forutsetter at vi gjør en vurdering av om du har et kommunalt tilbud eller ikke, eller om du kan få det. 

60 minutters time

Kr. 1 046

Gjelder også ved videokonsultasjon

45 minutters time

Kr. 787

Gjelder også ved videokonsultasjon

Undersøkelse

Kr. 1 507

Gjelder også ved videokonsultasjon

Gebyrer

Manglende oppmøte til timen faktureres i sin helhet. Sen avbestilling, f.eks ved sykdom har egne gebyrer