Norges eneste logopedklinikk spesialisert på stamming og løpsk tale

Ved timebestilling online er det viktig at du sender oss en epost på post@stammesenter.no før du bokker time. Selv om vi har ledige timer i bookingen er det ikke sikkert vi har kapasitet til oppfølging over lenger tid.

Romerike

Oslo

Asker

 

Kort ventetid

Raskt inntak. 

Kognitive tilnærminger

Våre logopeder er trent i kognitiv terapi, aksept og forpliktelsesterapi og Solution Focused Therapy

European Fluency Specialists

På vårt team har vi en European Fluency Specialist og to ECSF graduates

Erfaring med komplekse kasus

Vi har erfaring med taleflytvansker som opptrer sammen med andre vansker

Nettkurs

Vi tilbyr gratiskurs for personer med taleflytvansker , men utarbeider også kurs for logopeder.

Videokonsultasjon

Behandling kan gis over videokonsultasjoner

 
 

Senter for stamming og løpsk tale er bestående av tre logopeder, hvorav alle har fullført en europeisk klnisk spesialisering i behandlign av stamming og løpsk tale. Spesialiseringen er gjort i regi av Thomas More University College i Antwerpen, med en rekke samarbeidende universiteter i store deler av Europa. Spesialiseringen heter European Clinical Specialization in Fluency disorders (ECSF). To av våre logopeder er ECSF graduates og en er i tillegg European Fluency Specialist.

 

Senteret startet allerede i 2015, men det var først i 2017 at vi virkelig kom i gang. I 2020 fikk vi vår tredje logoped. Vi har lokaler i Lillestrøm, Oslo og Asker, men behandler personer fra hele Viken, samt Oslo. Vi har også anledning til å treffe klienter som kommer langveisfra. I dag har vi også mulighet for behandling over videokonsultasjoner.

Alle våre logopeder har valgt å gjøre ytterligere videreutdanninger som omhandler former for samtaleterapi. Dette opplever vi som helt nødvendig for å kunne tilby god behandling.

Vi behandler alle aldersgrupper.

Stamming er en nevrologisk vanske som i de fleste tilfeller begynner i barnehagealder og kan utvikle seg til å bli en kronisk vanske livet ut. Stamming er arvelig, men kan også forekomme hos personer uten familiehistorie med akkurat dette. Behandlingen har ulike mål avhengig av hvilken aldersgruppe vi behandler.

Mange som stammer lærer etterhvert å skjule stammingen sin for andre. Dette kalles skjult stamming og er ofte en vell så belastende vanske som synlig og hørbar stamming.

Løpsk tale er en nevrologisk talevanske som gir rask og usammenhengende tale som kan være vanskelig å forstå. Personen selv er i mange tilfeller ikke klar over egen vanske.

Løpsk tale

Kognitive tilnærminger 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi  har vist god effekt i behandling av stamming. Bli bevisst sammenhengen mellom tanker, følesler og kropp.

Aksept og forpliktelsesterapi

ACT  handler om å bli bevisst hvordan vi kan leve mer i tråd med våre verdier.

Vi har mønsteravtale med Helfo. Det betyr at du kan få behandling dekket dersom du oppfyller visse vilkår. Helfo kan yte stønad til behandling i tilfeller der kommunen ikke gjør dette etter opplæringsloven. Du vil i så fall trenge en legehenvisning fra legen din. Dersom du er over 18 år kan behandling starte øyeblikkelig såfremt vi vurderer det slik at du faktisk ikke har et tilbud om logoped i kommunen. Er du under 18 år sender vi legehenvisningen inn til Helfo for godkjenning. Helfo forutsetter at vi gjør en vurdering av om du har et kommunalt tilbud eller ikke, eller om du kan få det. 

60 minutters time

Kr. 1 046

Gjelder også ved videokonsultasjon

45 minutters time

Kr. 787

Gjelder også ved videokonsultasjon

Undersøkelse

Kr. 1 507

Gjelder også ved videokonsultasjon

Gebyrer

Manglende oppmøte til timen faktureres i sin helhet. Sen avbestilling, f.eks ved sykdom har egne gebyrer

 
 

Tommy Olsen

Logoped, Lillestrøm, Oslo, Asker

Logoped MNLL, ECSF graduate, European Fluency Specialist, videreutdanning kognitiv terapi

Jon-Øivind Finbraaten

Logoped, Lillestrøm, Oslo

Logoped MNLL, ECSF student

Stine Brubak

Logoped, Lillestrøm

Logoped MNLL, ECSF graduate, videreutdanning kognitiv terapi

Center Logopedi

Senter for stamming og løpsk tale og Center Logopedi er samarbeidsklnikker . Trenger du hjelp med andre logopediske vansker vil du kunne få dette hos Center Logopedi

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon